Házirend

A LITE WELLNESS CLUB HÁZIRENDJE


A Lite Wellness Club üzemeltetését az SGX-Sport Kft (telephely: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., Mammut II, 4.emelet) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Lite Wellness Clubban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Lite Wellness Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok:

 • A Lite Wellness Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Lite Wellness Club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 • A Lite Wellness Club egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

 • A Lite Wellness Club sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

 • A Lite Wellness Club egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik! Ez alól kivételt képez a törvény által nem engedélyezett területek megfigyelése.

 • A Lite Wellness Club egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

 • A Lite Wellness Club jogosult 14 napot egy évben indokolás nélkül üzemen kívül maradni és fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítása esetén az általános vendégkört kizárni.

 • A Lite Wellness Club sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet!
  16 éven aluliak a klub területére nem léphetnek be!

 • A Lite Wellness Club járvány időszakban jogosult a vendégek testhőmérsékletét ellenőrizni és 37.0 Celsius fok felett a belépést megtagadni, a többi látogató és dolgozó egészségének megőrzése érdekében.

 

A Lite Wellness nyitvatartási rendje:

 • Lite Wellness Club - Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6, Mammut II, 4. emelet):
  Hétfőtől – Péntekig 06:00 – 22:00
  Szombat – Vasárnap 08:00 – 20:00

 • A Lite Wellness Club szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot és a komplexum részlegeit megjelölt időpontig időben elhagyni.

 

A Lite Wellness Club egész területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása, illetőleg mindennemű ital bevitele!

 • az olyan tevékenység, amely a Lite Wellness Club szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!

 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

 • a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)

 • állat bevitele!

 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, vagy termékek értékesítése!

 

Személyes adatok kezelése:


 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Lite Wellness Club Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is! Az első belépéskor Lite Wellness Club munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében személyes dokumentumot felmutatásra kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a Lite Wellness Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Egyéb adatvédelmi, adatkezelési szabályok megtalálhatók recepciónkon és honlapunkon ide kattintva.

 

A Lite Wellness Club területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,

 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;

 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);

 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Szabálytalan viselkedés esetén:


Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Felelősség vállalás:


A Lite Wellness Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Lite Wellness Club recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Rendkívüli esemény:

 

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Lite Wellness Club területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők

(baleset esetén)

104

Tűzoltóság

(tűz esetén)

105

Rendőrség

(rendbontás esetén)

107

Általános segélyhívó

(bármely esetben)

112

 

 

Speciális szabályok

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni!

 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!

 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő!

 • A Lite Wellness Club teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

Fogyasztás

A Lite Wellness Club két opciót nyújt termékvásárlásra:

 1. Tagkártya: a vendég egyenleg nyilvántartó rendszere, melyet tetszőlegesen fel lehet tölteni klubponttal és a feltöltött klubpontokat időkorlát nélkül fel lehet használni.

Klubpont: Vendégnek lehetősége van recepciónkon klubpontok vásárlására, melyet az egyenlegre (tagkártya) lehet feltölteni és termékvásárlásra, vagy szolgáltatásaink árának egyenlítése céljából felhasználni. (1 HUF = 1 klubpont)

A tagkártya tételes forgalma dátumra és időpontra pontosan lekérdezhető, melyet Lite Wellness Club a vendég kérésére köteles lekérdezni és megmutatni. A tételes forgalom lekérdezésére, csak a Lite Wellness Club vezetősége jogosult!

 1. A Lite Wellness Club recepcióján azonnal is meg lehet vásárolni a termékeket (készpénzzel, bankkártyával).

Recepció

 • A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

  A Lite Wellness Club Klubtagjai (6, 9 és 12 havi bérlettel rendelkező vendégek) szerződéskötéskor egy a belépéshez és az öltözőszekrények használatához szükséges RFID kártyát kapnak ingyenesen, melyet kötelesek minden alkalommal magukkal hozni. A kártya elvesztése esetén 1.500 forintos áron vásárolhatnak újat.

 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

 • A Lite Wellness Club recepciójában csak a Lite Wellness Club alkalmazottai tartózkodhatnak!

 • Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

Vitaminbár

 • A vitaminbár területére csak a Lite Wellness Club alkalmazottai léphetnek be!

 • Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

Fitness terem

 • 16 éven aluli gyermek nem használhatja a klub szolgáltatásait. A szolgáltatásaink igénybevétele így is írásbeli szülői engedélyhez kötött!

 • 16-18 év közötti gyermek csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

 • 16-18 év közötti gyermek részére a klub engedélyezi a felnőtt felügyelet nélküli klubhasználatot, amennyiben a gyermek sikeresen elvégezte a Lite Wellness Club Start oktatását, de ebben az esetben is szükséges szolgáltatások használatához a szülő írásbeli engedélye.

 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Lite Wellness Club területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

 • A fitness teremben kizárólag a Lite Wellness Clubbal szerződéssel rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Lite Wellness Club területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabály betartására.

 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.

 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Csoportos órák

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

 • 16 éven aluli gyermek nem használhatja a klub szolgáltatásait. A szolgáltatásaink igénybevétele így is írásbeli szülői engedélyhez kötött!

 • 16-18 év közötti gyermek csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

 • A csoportos órákra előre, személyesen, vagy telefonon lehet helyet foglalni Lite Wellness Club recepcióján. Az órára előre be nem regisztrált vendégek érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

 • Az csoportos órák termeibe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Lite Wellness Club területén dolgozó oktatóknak és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

 • Az óra kezdését követően (maximum 5 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll - a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.

Öltöző, szauna előtér

 • Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

 • A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

 • A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Szauna használata

 1. Tusolás a szauna használata előtt: Minden szauna használat előtt tusoljunk le. A szaunát megelőzően nyugodtan használatunk tusfürdőt vagy szappant.

 2. Helyes öltözködés: Szaunába alapvetően fedetlen testtel (alsónemű és fürdőruha nélkül) belépni tilos. Szaunában, alsóneműben, fürdőruhában, papucsban, vagy más öltözékben tartózkodni tilos. Testünk törzs részét és intim területeit egy törölközőbe tekerve takarjuk. Ha erre nincs mód, igazodjunk a helyi szabályokhoz és előírásokhoz, ezekről lehetőleg tájékozódjunk előre vagy a helyszínen.

 3. Higiénia: Soha ne üljünk, vagy feküdjünk meztelen testtel a fára. Nem illik és egészségügyi szempontból sem ajánlott. A szauna lepedőt terítsük úgy a fára, hogy az egész testünk ráférjen, és ezzel megakadályozzuk, hogy testünk közvetlen a fával, vagy más ülő területtel érintkezzen.

 4. Szauna papucs: A papucsot hagyjuk a szaunán kívül, az ajtó közelében. Soha ne üljünk papucsban a padokra.

 5. Nyugalmi törvény a szaunában: A szaunázás egy meditatív és pihenő élmény. Tilos a hangos, ízléstelen és szünet nélküli beszéddel zavarni a szaunázást élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunában való tartózkodásra és a szauna belső illetve szabadtéri pihenőhelyiségére is.

 6. Homokóra használata: Homokórát csak akkor állítsunk be magunknak, ha van szabad. Ha nincs, akkor figyeljük leolvasással az eltelt időt. Felszabaduló homokórát beállíthatunk magunknak, ha más nem tart rá igényt.

 7. Ajtók zárása: Ügyeljünk arra, hogy a szauna, gőzkabin, tepidárium, vagy infrakabin ajtaját, mindig zárjuk be mögöttünk.

 8. Felöntések és szauna olajak: A szauna olajakat soha nem a szauna kövekre, hanem a szauna előtt elhelyezett szauna vödörbe cseppentsük. Mielőtt a szauna olaj és a felöntés használatra kerül, kérdezzük meg a többi jelenlévőt, hogy engedélyezik-e a felöntést a konkrét olajjal. Fontos, hogy konkrétan nevezzük meg a szauna olaj illatát és tartalmát, hiszen lehet, hogy valakinél allergiás tüneteket vált ki. Ne használjunk túl sokat az olajból (maximum 5 cseppet) akkor sem, ha egyetértenek a közös szaunázók az olaj használatával. A felöntések után öntsük ki a szauna vödör maradék tartalmát a tusolóba és helyezzük el friss vízzel megtöltve a szauna vödröt a szaunán kívül a szauna bejárata elé.

 9. Hőmérséklet: Mivel a hőség automatikusan felfelé szál, így a szauna legfelső lépcsőfokán van a legnagyobb hőség. Kérjük, hogy kezdőként az alsó szinteket használják. Az első használat előtt kérdezzék meg kollégáinkat, hogy segítsenek a használati utasítások értelmezésében.

 10. Felelősség  vállalás a szauna használatával kapcsolatban: A Lite Wellness Club nem vállalja a szaunában történt esetleges balesetekért. Orvosilag eltiltott személyeknek tilos a szaunát használniuk

 11. Fogyasztás a szaunában: A szaunában nincs étel és italfogyasztásra lehetőség.

 12. Gyermekek a szaunában: Ha gyermekeik is szeretnék igénybe venni a szaunát, akkor megkérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ők is betartsák az alapvető előírásokat.

Szaunázás folyamata

 1. Szánjunk rá időt! A szaunázás akkor lesz hatásos, ha a rituálé valamennyi fázisára - azaz melegedés, lehűtés és pihenés – elegendő időt szánunk. Ez minimum 1,5 óra de inkább 2-3 órát jelent. Szaunázzunk lehetőleg kora este, sem tele, sem üres gyomorral.

 2. Legyen nálunk megfelelő felszerelés: legalább 2 törölköző (vagy egy törölköző és egy szauna lepedő), papucs, esetleg fürdőköpeny, tusfürdő és testápoló.

 3. Előkészítési szakasz: miután levetkőztünk és az ékszereket, órát is levettük, a szaunázás előkészítési szakasza következik. Alaposan zuhanyozzunk, majd töröljük magunkat szárazra.

 4. Hevítő szakasz: a szauna lepedővel vagy törölközővel felszerelkezve lépjünk be a szaunába. Ha van bent „szabad” homokóra, beállíthatjuk magunknak az időt is. Olyan magasra üljünk fel, ami jólesik. Rövid, de intenzív izzadás többet ér, mint a hosszú ideig tartó, alacsony hőmérsékleten történő. Legjobb, ha lefekszünk a padra, ha erre nincs hely, akkor ülő helyzetben húzzuk fel a lábunkat, hogy lehetőleg egyforma hőmérsékletnek legyen testünk kitéve. A szauna elhagyása előtt két perccel azok is üljenek fel, akik addig feküdtek a vérkeringés aktiválása miatt. Abban a pillanatban, hogy kellemetlennek érezzük, hagyjuk el a szaunát. Alapvetően szaunázzunk annyi ideig, ameddig szervezetünknek jólesik, de maximum 15 percig. A melegedés közben testünket dörzsölő szivaccsal enyhén dörzsölhetjük.

 5. Locsolás: általában a szauna kályhához legközelebb ülő végzi. Egy fakannából vizet önt a forró kövekre. Aromaolajok használata vitatott, de elterjedt. Használhatunk pl. menta, citrom, eukaliptusz, stb. illatokat. Csak kifogástalan minőségű szauna olajakat használjunk, és mindig vízzel elkeverve (azaz a locsolókanálból) öntsük a kövekre. Gyakran a keletkező többlet gőzt egy külön törölközővel „megkavarják”. Így a forróság jobban kifejti izzasztó hatását

 6. Lehűtő szakasz: a meleg-hideg sokkhatás a lényege a szaunának. Lehetőleg menjünk ki a szabadba a friss, hideg levegőre, télen esetleg hóba. Ezután zuhanyozzuk le magunkat hideg vízzel. A lábaknál, kezeknél kezdjünk, és így haladjunk a szív felé. A fejünkről se feledkezzünk meg.

 7. Pihenő szakasz: most jöhet édes pihenés, ezt semmiképpen se hagyjuk ki! Legalább negyed-, de inkább félórát pihenjünk, fekve, sem túl hideg, sem túl meleg helyen. Relaxáljunk!

 8. Befejezés: ezután jöhet a következő, esetleg harmadik kör. Ha nem, akkor zuhanyozzunk le meleg vízzel (használhatunk esetleg testradírt!), majd kenjük be alaposan testünket testápolóval, arcunkat arcápoló krémmel. A szaunázás után igyunk vizet vagy higított gyümölcslevet, hogy pótoljuk az eltávozott folyadékot. Könnyű ételeket fogyasszunk.

 9. Idősek, terhesek, betegek: óvatosan és fokozatosan, szükség esetén orvossal történt konzultációt követően élvezzék csak a szaunázást!

 

A Lite Wellness Club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Lite Wellness Club recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.